شرکت رنگین شهد لیان با برند تجاری خوشبین در زمینه تولید محصولات فرآوری خرمایی در سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد.
این شرکت اکنون با بهره مندی از نیروهای بومی و کارآمد، توانسته است بخش قابل توجهی از بازار محصولات فرآوری خرمای استان بوشهر را در اختیار بگیرد.

زهرا خسرو زادهمدیرعامل
ست پذیرایی خرما - خرمای خوشبین
خرما و خرمای مغزدار - خرمای خوشبین
رنگینک مغزدار - خرمای خوشبین
با برند تجاری خوشبین

شرکت رنگین شهد لیان

تولیدکننده محصولات فرآوری خرما

این شرکت اکنون با بهره مندی از نیروهای بومی و کارآمد استان بوشهر، توانسته است بخش قابل توجهی از بازار محصولات فرآوری خرمای استان را در اختیار بگیرد.

محصولات خوشبین

برخی از افتخارات

واحد نمونه و دریافت تندیس برتر استان بوشهر از سازمان معاونت غذا و دارو. سال‌های ۹۲ و ۹۳
مقام اول اجلاس کشوری دستاوردهای نوین، مدیریت، کیفیت، مشتری مداری، توسعه و رقابت. اردیبهشت ۹۶ مشهد
برگزیده ملی کشوری در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی کشور. آذرماه ۹۴
واحد نمونه استانی از سازمان جهاد کشاوری استان بوشهر. دی ماه ۹۵
کارآفرین موفق در صنایع تبدیلی کشاورزی
کارشناس علوم و صنایع غذایی از دانشگاه خرد بوشهر
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف قنادان استان بوشهر
اولین مدرس در حرفه صنایع غذایی در شبکه استانی بوشهر و سازمان فنی و حرفه ای